Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Stáže
  Co je grantová kancelář

Oborová grantová kancelář (OGK) poskytuje odborníkům z adiktologie informační služby s cílem podpořit spolupráci a úspěšnost při získávání grantových prostředků. Poskytuje informace o grantových výzvách a podporu při vyhledávání partnerů a přípravě projektů. OGK je propojena s Národním Informačním Systémem v Adiktologii (NISA), kde jsou registrovány organizace poskytující adiktologické služby.

  Kontakt:
Klinika adiktologie 1. LF UK
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 4
128 00 Praha 2
Česká republika
email:
grantystaze@adiktologie.cz
telefon:
224 965 035
fax:
224 965 035

Stáže

Databáze Národního Informačního Systému v Adiktologii (NISA) umožňuje studentům a odborným adiktologickým pracovníkům vyhledávat vhodnou organizaci poskytující stáže či praxe v adiktologických službách a organizacím možnost tuto nabídku prezentovat. Pro podrobné vyhledávání je nutné se registrovat zde.

Vyhledat vhodnou organizaci pro absolvování stáže či praxe lze provést pomocí filtrů, například podle těchto parametrů:

  • podle kraje, ve kterém působí adiktologický program / služba
  • podle typologie programu / služby
  • podle složení personálu
  • podle cílové skupiny klientů
  • podle typu poskytované intervence
  • podle možnosti absolvovat stáž v angličtině

a podobně.

Jak na to? Při registraci zvolíte "Volná registrace" a stačí jen vyplnit emailovou adresu, zvolit si heslo, doplnit jméno a příjmení, a vyplnit název vysoké školy (případně jiné organizace), pracovní zařazení (ve většině případů "student") a osoby z vysokých škol doplní ještě studijní obor.