Klinika Adiktologie

Národní Informační Systém v Adiktologii Registrace

Registrace do NISA (Národní Informační Systém v Adiktologii)

Pokud jste:

  • student a hledáte vhodný adiktologický Program / Službu pro absolvování stáže / praxe
  • vědecký nebo pedagogický pracovník, řadový pracovník státních institucí, neziskového sektoru či soukromé firmy a hledáte informace kontakty pro spolupráci v oblasti adiktologie,

potom zvolte pro registraci Typ uživatele: Volná registrace". Registrací do NISA prohlašujete, že jste student, pedagog, pracovník apod. a věnujete se problematice adiktologie a příbuzným tématům.

Pokud jste zástupce organizace poskytující adiktologické služby, anebo zástupce jiné organizace (vzdělávací, státní, neziskové, soukromé apod.) a chcete dostávat emailem informace o grantových výzvách, hledáte partnery pro granty, chcete navázat přímou komunikaci s partnery na projektech, sdílet společné dokumenty a vyjadřovat se k nim, a další výhody NISA, pak zvolte pro registraci „Typ uživatele: Zástupce organizace“. Registrací do NISA prohlašujete, že jste oprávněn zastupovat program / službu organizace, případně jiné organizace. Vaše registrace musí být aktivní a ověřena správcem NISA. Vaše registrace musí být spárována s existující nebo nově vytvořenou organizací v databázi.

* Povinné položky