Klinika Adiktologie

Národní Informační Systém v Adiktologii Realizované projekty

Typ Číslo Název Zadavatel Řešitel Stav
GAČR 13-23290S Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy Grantová agentura ČR Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
EU project JUST/2010/ DPIP/AG/1410 "New methodological tools for policy and programme evaluation" - Drogový trh a jeho ekonomické dopady EU - FP7 Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze