Klinika Adiktologie

Národní Informační Systém v Adiktologii Realizované projekty

Typ Číslo Název Zadavatel Řešitel Stav
CZ.2.17/3.1.00/36064 Projekt OPPA: Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně, reg.číslo CZ.2.17/3.1.00/36064 Operační program Praha – Adaptabilita, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem VFN, garantem je Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze
21/2011/03 Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii Česká rozvojová agentura Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze