Klinika Adiktologie

Národní Informační Systém v Adiktologii Realizované projekty

Typ Číslo Název Zadavatel Řešitel Stav
EU project JUST/2010/ DPIP/AG/1410 "New methodological tools for policy and programme evaluation" - Drogový trh a jeho ekonomické dopady EU - FP7 Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
21/2011/03 Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii Česká rozvojová agentura Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze