Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Realizované projekty
  Číslo projektu   Typ
EU project JUST/2010/ DPIP/AG/1410
  Řešitel
Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
  Zadavatel
EU - FP7
  Doba řešení
1.3.2011 - 28.2.2013
  Stav projektu
Ukončený
  Web
http://drugpolicyevaluation.eu/

"New methodological tools for policy and programme evaluation" - Drogový trh a jeho ekonomické dopady

V únoru 2013 byl dokončen evropský projekt "New methodological tools for policy and programme evaluation" na kterém se podílela též Univerzita Karlova v Praze, Klinika adiktologie. Úlohou UK byl odhad drogového trhu ze strany poptávky, sestavení finančních ukazatelů drogového trhu, porovnání přidané hodnoty z drogového trhu s hrubým domácím produktem (HDP), sběr dat o účelově určených veřejných výdajích (labelled public expenditure) na protidrogovou politiky (na prevenci, harm reduction, léčbu, vymáhání práva) a odhad účelově neurčených veřejných výdajů (non-labelled public expenditures) na léčbu a kriminalitu spojenou s drogami. Uvedená metodika odhadu drogového trhu byla použita pro Českou republiku a pro spolu-zúčastněné země Itálie a Španělsko.

Ve zmiňovaných zemích výsledky ukázaly, že podíl drogového trhu na národní ekonomice se pohybuje okolo 0,2-0,3 % HDP. Za ČR dosahuje celková hodnota nelegálních drog na trhu výše 488 milionů EUR. Obchodní marže drogového trhu, neboli nezdaněné příjmy drogových dealerů, se odhadují na 82 milionů EUR. Velmi podobná částka (88,6 milionů EUR) činily účelově určené výdaje státního a místních rozpočtů na protidrogovou politiku. Nicméně podle odhadů za rok 2007 dosáhly celkové společenské náklady přiřaditelné nelegálním drogám částky 241 milionů EUR.

Metodika a výsledky odhadů byly prezentovány na závěrečné konferenci projektu v Lisabonu 7.-8.2.2013. Výsledky byly též knižně publikovány.