Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Realizované projekty
  Číslo projektu   Typ
CZ.2.17/3.1.00/36064
  Řešitel
VFN, garantem je Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze
  Zadavatel
Operační program Praha – Adaptabilita, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem
  Doba řešení
1.7.2013 - 31.12.2014
  Stav projektu
Probíhající

Projekt OPPA: Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně, reg.číslo CZ.2.17/3.1.00/36064

Od 1. července 2013 realizuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nový projekt, na jehož realizaci získala finanční prostředky v rámci 6. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem.

Garantem projektu „Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně“ je Klinika adiktologie, partnerem projektu je 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Cílem projektu je inovovat Ph.D. studijní program adiktologie ve VFN a na 1. LF UK o biomedicínskou komponentu.

Ústředním tématem projektu je rozvoj spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti výzkumu a vývoje skrze stáže a praktickou výuku studentů, akademických pracovníků ve zdravotnictví (sdílení příkladů dobré praxe prostřednictvím stáží) a skrze hostování zahraničních akademických pracovníků v ČR. Dále pak zapojení odborníků z klinické praxe do inovovaného studijního programu (budou vytvořeny sylaby dvou předmětů s biomedicínskou specializací v oboru adiktologie) a následné dvousemestrální výuky biomedicíny u studentů Ph.D. studia. Současně budou realizovány specifické aktivity ke zvýšení konkurenceschopnosti studentů v publikování výstupů jejich práce v domácích i mezinárodních odborných časopisech.

 

Cílovou skupinou projektu jsou studenti Ph.D. adiktologie a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví působící v Ph.D. programu oboru adiktologie.