Klinika Adiktologie

Národní Informační Systém v Adiktologii Realizované projekty

Typ Číslo Název Zadavatel Řešitel Stav
GAČR 13-23290S Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy Grantová agentura ČR Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
CZ.2.17/3.1.00/36064 Projekt OPPA: Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně, reg.číslo CZ.2.17/3.1.00/36064 Operační program Praha – Adaptabilita, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem VFN, garantem je Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze
EU project JUST/2010/ DPIP/AG/1410 "New methodological tools for policy and programme evaluation" - Drogový trh a jeho ekonomické dopady EU - FP7 Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
21/2011/03 Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii Česká rozvojová agentura Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze