Klinika Adiktologie

Národní Informační Systém v Adiktologii Programy / Služby

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny již registrované programy / služby v databázi NISA. Jednotlivé organizace lze volně filtrovat podle:

  • názvu organizace
  • typu organizace
  • kraje, ve kterém program / služby poskytuje své služby

Pro detailnější filtrování se přihlašte do systému. Pokud nejste ještě registrováni, zaregistrujte se zde. Po registraci do systému máte možnost filtrovat také podle:

  • kraje, ve kterém působí adiktologický program / služba
  • typologie programu / služby
  • složení personálu programu / služby
  • podle cílové skupiny klientů v programu / službě
  • podle typu poskytované intervence programu / služby

a mnoho dalších parametrů.

Volná registrace umožňuje zejména studentům vybrat vhodnou organizaci poskytující adiktologickou službu pro absolvování stáže.

Registrace zástupce organizace umožňuje organizacím kromě výše uvedeného podrobného filtrování pro vyhledání vhodné organizace ke spolupráci, také možnost být aktuálně informován o zveřejněných grantových výzvách, zakládat si vlastní projekty a přizvat k nim vhodné partnery, vyjadřovat se k aktuálním otázkám a dokumentům a podobně.

Registrace organizace poskytující adiktologické služby navíc umožňuje podávat aktuální informace o své činnosti a společně tak vytvářet Síť adiktologických služeb.

 

       
Organizace Typ organizace Kraj
Adiktologická ambulance

Adresa: Čistá 1, 11100 Praha 1
Email: karel.novak@adiktologie.cz, Telefon: 111222333

Adiktologická ambulance nabízí poradenské služby a léčbu v oblasti závislostí.

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
ALKAT o.s.

Adresa: Nivka 741, 67531 Jemnice
Email: alkat@alkat.cz, Telefon: 568422909

Organizace poskytující adiktologické služby Vysočina kraj
ALMA FEMINA o.s.

Adresa: Karoliny Světlé 1035/17, 11000 Praha 1
Email: halfarova@almafemina.cz, Telefon: 777347497

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Ambulance Adiktologie Olomouc

Adresa: Michalská 2, 77900 Olomouc
Email: ambulance.ol@podaneruce.cz, Telefon: 773 996 916, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Ambulance Adiktologie Zlín

Adresa: Prštné 86, 76001 Zlín – Prštné
Email: ambulance.zk@podaneruce.cz, Telefon: 777 478 088, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Zlínský kraj
Ambulance pro léčbu závislostí a patologického hráčství

Adresa: Vrchlického 57, 58601 Jihlava
Email: ambulance@at-ambulance.cz, Telefon: 567574555

Organizace poskytující adiktologické služby Vysočina kraj
Ambulance pro léčbu závislosti na tabáku

Adresa: Sadová 33, 67831 Blansko
Email: info@nemobk.cz, Telefon: 516838275

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Ambulantní adiktologické služby

Adresa: Velká Hradební 13/47, 40001 Ústí nad Labem
Email: drugout@volny.cz, Telefon: 475210626, Web: www.drugout.cz

Posláním občanského sdružení DRUG-OUT Klub je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, umožnit jim být součástí většinové společnosti a snížit rizika spojená s užíváním látek. Cílem programů je Harm Reduction a ochrana veřejného zdraví. Cílem ambulantních služeb je podpora klienta v abstinenci, jeho resocializace a upevnění motivace ke změně životního stylu.

Organizace poskytující adiktologické služby Vysočina kraj
Ambulantní centrum Laxus (Pardubice,Hradec Králové)

Adresa: Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice
Email: ambulance.pardubice@laxus.cz, Telefon: 466265729

Organizace poskytující adiktologické služby Pardubický kraj
Ambulantní léčba

Adresa: Hybešova 956/1, 60200 Brno
Email: akluby@akluby.cz, Telefon: 548 211 859, Web: www.akluby.cz

A Kluby ČR, o.p.s. jsme obecně prospěšná společnost usilující o prevenci, zmírňování následků a léčbu škodlivého užívání či závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardním hráčství. Pomáháme lidem řešit problém jejich závislosti, včetně podpory a poradenství jejich rodinám a blízkým. Zaměřujeme se též na poskytování služeb lidem znevýhodněným na trhu práce.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Anima-terapie, o.s.

Adresa: Apolinářská 4a/447, 12800 Praha 2
Email: info@anima-os.cz, Telefon: 777113387

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
ARKA CZ

Adresa: Sokolská tř.25, 70200 Ostrava 702 00
Email: arka@email.cz, Telefon: 734377810

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Armáda spásy, Dům pod svahem - služba následné péče

Adresa: Pod Svahem 284/1, 73564 Havířov
Email: socialni_snphavirov@armadaspasy.cz, Telefon: 773770159

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Asistent pro terénní kontakt

Adresa: P. Jilemnického 1929, 43401 Most
Email: vedouci.atk2@mostknadeji.cz, Telefon: 725457260

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
AT a substituční ambulance

Adresa: Sokolská 581, 50005 Hradec Králové
Email: www.fnhk.cz, Telefon: 495832221

Organizace poskytující adiktologické služby Královéhradecký kraj
AT ordinace Mělník

Adresa: Bezručova 715, 27601 Mělník
Email: adiktologickecentrum@email.cz, Telefon: 315670511

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Auritus - centrum pro lidi ohrožené drogou

Adresa: Klokotská 114, 39001 Tábor
Email: auritus@iol.cz, Telefon: 381255999

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
CADAS SANANIM

Adresa: Spálená 12, 11000 Praha 1
Email: cadas@sananim.cz, Telefon: 222924245

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Centrum adiktolgických služeb Magdaléna Příbram

Adresa: Žežická 193, 26101 Příbram VII
Email: cas.pb@magdalena-ops.cz, Telefon: 318622010

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Centrum adiktologických služeb Magdaléna Benešov

Adresa: Nová pražská 399, 25601 Benešov
Email: cas.bn@magdalena-ops.cz, Telefon: 317728880

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Centrum adiktologických služeb Nymburk

Adresa: Velké Valy 995, 28802 Nymburk
Email: cas.nbk@os-semiramis.cz, Telefon: 325514424

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Centrum ambulantních služeb ADVAITA

Adresa: Rumunská 14/6, 46001 Liberec
Email: cas@advaitaliberec.cz, Telefon: 482750607

Organizace poskytující adiktologické služby Liberecký kraj
Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int.

Adresa: Chlumova 196, 13000 Praha 3
Email: cdmpraha@volny.cz, Telefon: 777705165

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Centrum následné péče

Adresa: Kobrova 10, 15000 Praha 5
Email: cnp@dropin.cz, Telefon: 257326080

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Centrum poradenství a prevence

Adresa: Dvořákova 13, 60200 Brno
Email: sedova@lotos-brno.cz, Telefon: +420 739 060 350, Web: www.lotos-brno.cz

Posláním Centra je pomáhat osobám se závislostí na alkoholu nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením řešit jejich aktuální problémy v oblasti pracovní, bytové, dluhové, sociální a právní.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Centrum primární prevence

Adresa: Mariánskohorská 31/1328, 70020 Ostrava - Moravská Ostrava
Email: vedcpp@renarkon.cz, Telefon: 602650042

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem

Adresa: Štítného 710/30, 13000 Praha 3
Email: vezeni@sananim.cz, Telefon: 775766706

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Centrum pro rodinu a následnou péči

Adresa: J. Seiferta 2159, 43401 Most
Email: cranp@mostknadeji.cz, Telefon: 777736943

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Centrum substituční léčby, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Adresa: Apolinářská 4, 12808 Praha 2
Email: andrea.sudikova@vfn.cz, Telefon: 224968216

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje

Adresa: Říční 1252/3A, 50002 Hradec Králové
Email: teren.hradec@laxus.cz, Telefon: 776626309

Organizace poskytující adiktologické služby Královéhradecký kraj
Centrum terénních programů Pardubického kraje Laxus o.s.

Adresa: Milheimova 827, 53009 Pardubice
Email: teren.pardubice@laxus.cz, Telefon: 608626303

Organizace poskytující adiktologické služby Pardubický kraj
Centrum terénních programů Středočeského kraje

Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Email: streetwork@os-semiramis.cz, Telefon: 326329155

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Centrum U Větrníku

Adresa: U Větrníku 17, 58601 Jihlava
Email: kacko.jihlava@charita.cz, Telefon: 567310987, Web: kacko-ji.estranky.cz

Organizace poskytující adiktologické služby Vysočina kraj
CESTA-oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí ( detaš. pracoviště DÚ Dobřichovice)

Adresa: Sádecká 169, 25230 Řevnice
Email: sm-cesta@cbox.cz, Telefon: 257721231

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Circle of Life o.s.

Adresa: Koněšín 24, 67502 Koněšín
Email: trumpesova@circleoflife.cz, Telefon: 568888090

Organizace poskytující adiktologické služby Vysočina kraj
D.S. Vyškov

Adresa: Palánek 74, 68201 Vyškov
Email: vyskov@podaneruce.cz, Telefon: 608371262

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Děčínské doléčovací centrum Centrum sociálnícg služeb Děčín, p.o.

Adresa: Fugnerova 665/18, 40502 Děčín
Email: hosek@cssdecin.cz, Telefon: 412510259

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Denní stacionář

Adresa: Janovského 26, 17000 Praha 7
Email: stacionar@sananim.cz, Telefon: 220 803 130, Web: www.sananim.cz

Denní stacionář je pražské ambulantní psychoterapeutické centrum poskytující poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání především nealkoholových drog a jejich blízkým. Je určen zejména klientům motivovaným pro vstup do ambulantní, respektive ústavní léčby, jejímž konečným cílem má být změna životního stylu včetně úplné abstinence od původní drogy a spouštěcích návykový látek. Specifickou cílovou skupinou jsou těhotné ženy a matky se zájmem o celkové řešení situace své i dítěte.

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Detox a protialkoholní odd. psychiatrického odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Adresa: Husova 10, 46063 Liberec
Email: nemlib@nemlib.cz, Telefon: 485312229

Organizace poskytující adiktologické služby Liberecký kraj
Detox K20

Adresa: Lípy 15, 29306 Kosmonosy
Email: , Telefon: 326715959

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Dětská a dorostová psychiatrie

Adresa: Bezručova 10, 36001 Karlovy Vary
Email: bartkova.jitka@seznam.cz, Telefon: 353235211

Organizace poskytující adiktologické služby Karlovarský kraj
Dětské centrum Klokan Teen Challenge International

Adresa: Císařský 59, 40777 Šluknov
Email: centrumklokan@seznam.cz, Telefon: 603105993

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Dětské centrum Teen Challenge International

Adresa: Cejl 18, 60200 Brno
Email: dcbrno@gmail.com, Telefon: 739600052

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Doléčovací centrum

Adresa: Lafayettova 47/9, 77200 Olomouc
Email: info@p-centrum.cz, Telefon: 585221983

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Doléčovací centrum Jamtana

Adresa: Hapalova 22, 62100 Brno
Email: jamtana@podaneruce.cz, Telefon: 545 246 690, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Doléčovací centrum PREVENT

Adresa: Tylova 23/156, 37001 České Budějovice
Email: dcp@os-prevent.cz, Telefon: 386350380

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
Doléčovací centrum Renarkon o.p.s.

Adresa: Mariánskohorská 1328/29, 70200 Ostrava
Email: dc@renarkon.cz, Telefon: 596638804

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Doléčovací centrum Restart

Adresa: Tyršova 242, 79001 Jeseník
Email: restart.restart@darmodej.cz, Telefon: 774742449

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Doléčovací centrum SANANIM

Adresa: Ovčí Hájek 2549/64a, 15300 Praha 13
Email: aftercare@sananim.cz, Telefon: 251614070

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Drogová poradna PREVENT

Adresa: Tylova 23, 370 01, 37001 České Budějovice
Email: poradna@os-prevent.cz, Telefon: 725708078

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
Drogová poradna Renarkon o.p.s.

Adresa: Mariánskohorská 1328/29, 70200 Ostrava
Email: poradna@renarkon.cz, Telefon: 724154239

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Drogová služba Vyškov

Adresa: Palánek 74, 68201 Vyškov
Email: vyskov@podaneruce.cz, Telefon: 517 330 509, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Drogové informační centrum

Adresa: Ovčí Hájek, 2549/64A, 15800 Praha
Email: office@sananim.cz, Telefon: 284822872

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Drogové poradenství ve věznici CPPT, o.p.s.

Adresa: Havířská 11, 32100 Plzeň
Email: vezeni@cppt.cz, Telefon: 724890073

Organizace poskytující adiktologické služby Plzeňský kraj
Drogové služby ve vězení a následná péče, Brno

Adresa: Francouzská 36, 60200 Brno
Email: vezeni@podaneruce.cz, Telefon: 545 247 542, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Drogové služby ve vězení, LAXUS o.s.

Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Email: vezeni@laxus.cz, Telefon: 602803279

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Duchovně pastorační služba

Adresa: Vídeňská 3, 63900 Brno
Email: duchpast@podaneruce.cz, Telefon: 543 249 343, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Eikón - program pracovní rehabilitace a chráněné práce

Adresa: Francouzská 36, 60200 Brno
Email: eikon@podaneruce.cz, Telefon: 531 010 901, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrická klinika

Adresa: Jihlavská 20, 62500 Brno
Email: jpazderova@fnbrno.cz, Telefon: 532232053

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Fakultní nemocnice Plzeň

Adresa: alej Svobody 80, Plzeň
Email: , Telefon:

Organizace poskytující adiktologické služby Plzeňský kraj
Infekční centrum pro drogově závislé

Adresa: V Úvalu 84, 15006 Praha 5
Email: jirina.hobstova@lfmotol.cuni.cz, Telefon: 224436901

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Jihočeský streetwork Prevent

Adresa: Lannova 30, 37001 České Budějovice
Email: street@os-prevent.cz, Telefon: 602570366

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
K - centrum Kadaň

Adresa: Klášterecká 1720, 43201 Kadaň
Email: os.svetlo@seznam.cz, Telefon: 474335347

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
K - centrum Noe

Adresa: Hybešova 10, 67401 Třebíč
Email: noe.trebic@charita.cz, Telefon: 568840688

Organizace poskytující adiktologické služby Vysočina kraj
K - centrum Pardubice

Adresa: Češkova 2701, 53002 Pardubice
Email: kacko.pardubice@laxus.cz, Telefon: 466265207

Organizace poskytující adiktologické služby Pardubický kraj
K centrum Zlín

Adresa: Gahurova 1563, 76001 Zlín
Email: kc@os-onyx.cz, Telefon: 774256540

Organizace poskytující adiktologické služby Zlínský kraj
K- centrum CPPT o.p.s.

Adresa: Havířská 11, 32100 Plzeň
Email: kcentrum@cppt.cz, Telefon: 377421374

Organizace poskytující adiktologické služby Plzeňský kraj
K-centrum Darmoděj

Adresa: 28. října 885, 79001 Jeseník
Email: k-centrum@darmodej.cz, Telefon: 774424560

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
K-centrum Hradec Králové

Adresa: Říční 1252/3a, 50002 Hradec Králové
Email: kacko.hradec@laxus.cz, Telefon: 495513977

Organizace poskytující adiktologické služby Královéhradecký kraj
K-centrum Cheb KOTEC

Adresa: Kostelní náměstí 15, 35002 Cheb
Email: vs.kc.cheb@kotec.cz, Telefon: 739570108

Organizace poskytující adiktologické služby Karlovarský kraj
K-centrum Chomutov

Adresa: Hálkova 224, 43201 Chomutov
Email: kcchomutov@os-svetlo.net, Telefon: 474652030

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
K-centrum Karlovy Vary

Adresa: Západní 1401/63, 36001 Karlovy Vary
Email: kcentrum.kv@centrum.cz, Telefon: 353222742

Organizace poskytující adiktologické služby Karlovarský kraj
K-Centrum Karviná

Adresa: Družby 1125, 73506 Karviná-Nové Město
Email: net.karvina@seznam.cz, Telefon: 596316808

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
K-centrum Liberec

Adresa: Rumunská 5/A, 46001 Liberec
Email: vedouci.kc@mostknadeji.cz, Telefon: 482713002, Web: www.mostknadeji.eu

Organizace poskytující adiktologické služby Liberecký kraj
K-centrum Mladá Boleslav

Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Email: k-centrum-mb@os-semiramis.cz, Telefon: 326303467

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
K-centrum Most

Adresa: P. Jilemnického 1929, 43401 Most
Email: vedouci.kcm@mostknadeji.cz, Telefon: 476102288

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
KC WHITE LIGHT I. Teplice a Terénní programy Teplicko 2012

Adresa: Doubravská 122/5, 41501 Teplice
Email: kc-teplice@wl1.cz, Telefon: 417530788

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK, Lůžkové oddělení-MUŽI

Adresa: Apolinářská 447, 12800 Praha 2
Email: miroslav.novotny@vfn.cz, Telefon: 224968234

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Klinika adiktologie VFN I. LF UK Detox

Adresa: Apolinářská 4, 12808 Praha 2
Email: petr.popov@vfn.cz, Telefon: 224968200

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
klinika adiktologie VFN Praha 2 a 1.LF UK v Praze, Ambulance 1

Adresa: Apolinářská 4, 12801 Praha 2
Email: ambulance.zavislosti@vfn.cz, Telefon: 224968214

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Klinika adiktologie_PAKHR

Adresa: Apolinářská 4, 12000 Praha 2
Email: belackova@adiktologie.cz, Telefon: 721818692, Web: www.adiktologie.cz

Výzkumné centrum Kliniky adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, sekce Právo a kriminologie / harm reduction.

Výzkumné instituce Hlavní město Praha
Klinika adiktologie, Toxiambulance

Adresa: Apolinářská 4, 12802 Praha 2
Email: vladimir.kmoch@gmail.com, Telefon: 224968207

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek

Adresa: Pionýrů 1757, 73801 Frýdek-Místek
Email: kcfm@renarkon.cz, Telefon: 558628444

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé WHITE LIGHT I. Rumburk a Terénní program Rumburk, Varnsdorf

Adresa: třída 9. května 1127/ 25, 40801 Rumburk
Email: kc-rumburk@wl1.cz, Telefon: 602195104

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče

Adresa: Teplická 31/45, 40502 Děčín 4
Email: kcentrum@cssdecin.cz, Telefon: 412531415

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Krédo

Adresa: Temenická 1, 78701 Šumperk
Email: k-centrum@pontis.cz, Telefon: 583550235

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Kontaktní a pradenské centrum závislostí v hl. m. Praze STAGE 5

Adresa: Mahenova 294/4, 15000 Praha 5
Email: stage5@progressive-os.cz, Telefon: 257217871

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Kontaktní adiktologické centrum Vážka

Adresa: Pančava 56, 69501 Hodonín
Email: k-centrum.hodonin@charita.cz, Telefon: 518343842

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Kontaktní centrum

Adresa: Hybešova 956/1, 60200 Brno
Email: akluby@akluby.cz, Telefon: 541247233, Web: www.akluby.cz

A Kluby ČR, o.p.s. jsme obecně prospěšná společnost usilující o prevenci, zmírňování následků a léčbu škodlivého užívání či závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardním hráčství. Pomáháme lidem řešit problém jejich závislosti, včetně podpory a poradenství jejich rodinám a blízkým. Zaměřujeme se též na poskytování služeb lidem znevýhodněným na trhu práce.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba

Adresa: Palackého 194, 69701 Kyjov
Email: k.centrum@kyjov.charita.cz, Telefon: 518611589

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Kontaktní centrum Arkáda

Adresa: Husovo náměstí 2/24, 39701 Písek
Email: arkada@iol.cz, Telefon: 382228171

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
Kontaktní centrum Charáč, Uherské Hradiště

Adresa: Šromova 136, 68601 Uherské Hradiště
Email: charac@podaneruce.cz, Telefon: 777 454 795, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Zlínský kraj
Kontaktní centrum KAPPA-HELP

Adresa: Kojetínská 11, 75002 Přerov
Email: office@kappa-help.cz, Telefon: 773821001, Web: www.kappa-help.cz

Hlavním posláním občanského sdružení KAPPA-HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Kontaktní centrum Klíč

Adresa: Ohrada 1879, 75501 Vsetín
Email: kc-klic@seznam.cz, Telefon: 571436900

Organizace poskytující adiktologické služby Zlínský kraj
Kontaktní centrum Litoměřice

Adresa: Lidická 57, 41201 Litoměřice
Email: info@kclitomerice.cz, Telefon: 416737182

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Kontaktní centrum Netopeer - víceúčelová drogová služba

Adresa: Horní Česká 4, 66902 Znojmo
Email: netopeer@podaneruce.cz, Telefon: 515 264 996, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Kontaktní centrum Plus

Adresa: Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Email: kc.km@seznam.cz, Telefon: 573336569

Organizace poskytující adiktologické služby Zlínský kraj
Kontaktní centrum Prevent

Adresa: Tř.28.října 1312/16,, 37001 České Budějovice
Email: kacko.cb@os-prevent.cz, Telefon: 387201738

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
Kontaktní centrum Prevent Strakonice

Adresa: Komenského 174, 38601 Strakonice
Email: kacko@os-prevent.cz, Telefon: 383322357

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
Kontaktní centrum pro drogově závislé

Adresa: Velká Hradební 13/47, 40001 Ústí nad Labem
Email: drugout@volny.cz, Telefon: 475210626, Web: www.drugout.cz

Posláním občanského sdružení DRUG-OUT Klub je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, umožnit jim být součástí většinové společnosti a snížit rizika spojená s užíváním látek. Cílem programů je Harm Reduction a ochrana veřejného zdraví. Cílem ambulantních služeb je podpora klienta v abstinenci, jeho resocializace a upevnění motivace ke změně životního stylu.

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Kontaktní centrum Prostějov

Adresa: Vrahovická 83, 79811 Prostějov
Email: kcentrum.pv@podaneruce.cz, Telefon: 777 454 789, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Kontaktní centrum s terénnímp programem Břeclav

Adresa: Stromořadní 8, 69002 Břeclav
Email: kacko.breclav@caritas.cz, Telefon: 519322842

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Kontaktní centrum SANANIM

Adresa: Na Skalce 819/15, 15000 Praha 5
Email: kacko@sananim.cz, Telefon: 283872186

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Kontaktní centrum v Olomouci

Adresa: Sokolská 551/48, 77900 Olomouc
Email: kcentrum.ol@podaneruce.cz, Telefon: 778 411 689, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Kontaktní centrum Vídeňská

Adresa: Vídeňská 3, 63900 Brno
Email: kc.videnska@podaneruce.cz, Telefon: 543249343

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Kontaktní centrum Vídeňská

Adresa: Vídeňská 3, 63900 Brno
Email: kc.videnska@podaneruce.cz, Telefon: 543 249 343, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Kontaktní centrum, o.s. Prostor

Adresa: Kutnohorská 17, 28002 Kolín
Email: kc@os-prostor.cz, Telefon: 777847071

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Krajská zdravotní, a.s.Masarykova nemocnice

Adresa: Sociální péče 3316/12A, 40113 Ústí nad Labem
Email: sekretariát@kzcr.eu, Telefon: 477111111

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Krizové a kontaktní centrum 'Pod slunečníkem'

Adresa: Hradecká 16, 74601 Opava
Email: k.centrum@seznam.cz, Telefon: 553718487

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Krystal Help o.s.

Adresa: Svatováclavská 7, 79401 Krnov
Email: krystal.krnov@seznam.cz, Telefon: 554620177

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Léčebna návykových nemocí Nechanice

Adresa: Vaňhalova 224, 50315 Nechanice
Email: lnn@fnhk.cz, Telefon: 495800951

Organizace poskytující adiktologické služby Královéhradecký kraj
MEDEORA - psychoterapeutické a adiktologické služby

Adresa: U Koruny 73, 50002 Hradec Králové
Email: medeora@medeora.cz, Telefon: 724520620

Organizace poskytující adiktologické služby Královéhradecký kraj
MEDIPA s.r.o.

Adresa: Jugoslávská 770/13, 61300 Brno
Email: info@medipa.cz, Telefon: 543210848

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Modrý kříž v České republice o.s.,PORADNA OSTRAVA

Adresa: Havlíovo nábřeží 687/21, 70200 Moravská Ostrava
Email: ostrava@modrykriz.org, Telefon: 733535487

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Modrý kříž v ČR - poradna Karviná

Adresa: Pivovarská 15/9, 73301 Karviná - Fryštát
Email: karvina@modrykriz.org, Telefon: 595172346

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Modrý kříž, Poradna Frýdek-Místek

Adresa: Malý Koloredov 811, 73801 Frýdek-Místek
Email: frydek-mistek@modrykriz.org, Telefon: 595534445

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Most k naději, územní pracoviště Česká Lípa

Adresa: Hálkova 1794, 47001 Česká Lípa
Email: kc.ceskalipa@seznam.cz, Telefon: 487831545

Organizace poskytující adiktologické služby Liberecký kraj
MUDr. František Matuška - Psychoterapeutické středisko HERMÉS Praha

Adresa: Charkovská 31, 10100 Praha 10 - Vinohrady
Email: info@hermesgroup.cz, Telefon: 222521008

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
MUDr. Kučerová Helena

Adresa: Satolukova 10, 75301 Hranice
Email: hlnkucerova@seznam.cz, Telefon: 581601602

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
MUDr. Petr Zahradník

Adresa: Škroupova 48, 63600 Brno
Email: zahradnik@alfa95.cz, Telefon: 548531396

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
MUDr.Holoubková,odborná ambulance s.r.o

Adresa: Skácelova 2, 69501 Hodonín
Email: psychiatrie.hodoni@seznam.cz, Telefon: 518346930

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Následná péče

Adresa: Křenová 224/67, 60200 Brno
Email: akluby@akluby.cz, Telefon: 545241301, Web: www.akluby.cz

ÚPLZ A Kluby Brno z.ú.. je obecně prospěšná společnost usilující o prevenci, zmírňování následků a léčbu škodlivého užívání či závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardním hráčství. Pomáháme lidem řešit problém jejich závislosti, včetně podpory a poradenství jejich rodinám a blízkým. Zaměřujeme se též na poskytování služeb lidem znevýhodněným na trhu práce.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Následná péče Jihlava (Oblastní charita Jihlava)

Adresa: Mahenova 16, 58601 Jihlava
Email: naslednapece.jihlava@charita.cz, Telefon: 567216679

Organizace poskytující adiktologické služby Vysočina kraj
Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením

Adresa: Pražská 166/47, 40007 Ústí nad Labem
Email: dolecovak@wl1.cz, Telefon: 602188113, Web: www.wl1.cz

WHITE LIGHT I.,z.s. poskytuje službu následné péče a to formou ambulantní a pobytovou s názvem programu: Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením dle § 64 Zákona č. 108/2006 Sb.. Posláním programu Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením je podpora osob po absolvované léčbě závislostí (drogy, alkohol, gambling) v jejich abstinenci a aktivním začleňování do života společnosti.

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Nemocnice s poliklinikou Havířov - psyhcotrická ambulance

Adresa: Dělnická 24, Havířov
Email: , Telefon:

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s.

Adresa: Karolíny Světlé 18, 11000 Praha 1
Email: stredisko@dropin.cz, Telefon: 222221431

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - METRO

Adresa: Boženy Němcové 101/16, 75002 Přerov
Email: office@kappa-help.cz, Telefon: 773821001, Web: www.kappa-help.cz

Hlavním posláním občanského sdružení KAPPA-HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KudyKam, Olomouc

Adresa: Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc
Email: kudykam@podaneruce.cz, Telefon: 777 916 286, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nitka - Zábřeh, Mohelnice

Adresa: Zámecká 19/11, 78985 Mohelnice
Email: nitka@podaneruce.cz, Telefon: 777 720 230, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov

Adresa: Západní 27, 79601 Prostějov
Email: nzdm.pv@podaneruce.cz, Telefon: 777 916 288, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC, Blansko

Adresa: Sadová 2, 67801 Blansko
Email: vezeni.ol@podaneruce.cz, Telefon: 516 410 621, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
o.s. ESET-HELP

Adresa: Starodubečská 6/99, 10700 Praha 10- Dubeč
Email: teren.drogy@esethelp,cz, Telefon: 721240191

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Občanské sdružení Krok

Adresa: Komenského 2124/88, 69701 Kyjov
Email: oskrok@oskrok.cz, Telefon: 518616801

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Oblatní nemocnice Náchod Psychiatrické ambulance odd. pro alkoholismus a jiné toxikomanie

Adresa: T.G.M. 367, 54901 Nové Město nad Metují
Email: jancikova.jana@nemocnicenachod.CZ, Telefon: 732381400

Organizace poskytující adiktologické služby Královéhradecký kraj
Odborné sociální poradenství, Brno

Adresa: Hapalova 22, 62100 Brno - Řečkovice
Email: prevence@podaneruce.cz, Telefon: 549 211 278, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Oddělení léčby závislostí, Psychiatrická léčebna Šternberk

Adresa: Olomoucká 173, 78501 Šternberk
Email: miklovicova@plstbk.cz, Telefon: 727 919 473, Web: http://www.plstbk.cz/index.php/luzkova-oddeleni/primariat-vii-lecba-zavislosti

Oddělení léčby je organizačně rozčleněno na oddělení mužské (odd. 21 A) a oddělení ženské (odd. 21 B). Obě oddělení jsou otevřené. Součástí žádného z oddělení není detoxifikační jednotka. Na obou odděleních probíhá střednědobá ústavní léčba závislosti na alkoholových a nealkoholových drogách a léčba patologického hráčství. Přijímáme k léčbě pacienty ve věku18 až 65 let. Více viz: http://www.plstbk.cz/index.php/luzkova-oddeleni/primariat-vii-lecba-zavislosti

Zdravotnické služby Olomoucký kraj
Oddělení pro léčbu závislostí PL Opava

Adresa: Olomoucká 88, 74601 Opava
Email: plopa.hlb@coms.cz, Telefon: 553695149

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Oddělení psychiatrické FN Ostrava

Adresa: 17. listopadu 1790, 70852 Ostrava-Poruba
Email: lucie.vankova@fno.cz, Telefon: 597373314

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Ordinace pro léčbu návykových nemocí a psychiatrie

Adresa: Nad Štolou 1302/18, 17000 Praha 7
Email: IvanaPelikanovaMUDr@seznam.cz, Telefon: 220571748

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
PATEB s.r.o.

Adresa: Budějovická 625, 67531 Jemnice
Email: pateb@pateb.cz, Telefon: 568450728

Organizace poskytující adiktologické služby Vysočina kraj
PL Bílá Voda- Terapeutická komunita Fides

Adresa: č. 13, 79069 Bílá Voda
Email: kontakt@olu.cz, Telefon: 584414156

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
PL Horní Beřkovice

Adresa: Podřípská 1, 41185 Horní Beřkovice
Email: milan.sindlar@plhberkovice.cz, Telefon: 416808204

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
PL Kosmonosy, oddělení léčby závislostí - muži

Adresa: Lípy 15,, 29306 Kosmonosy
Email: pavel.krakora@plkosmonosy.cz, Telefon: 325715711

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Pobytový doléčovací program, Lotos - doléčovací centrum o. p. s.

Adresa: Dvořákova 13, 60200 Brno
Email: krajnakova@lotos-brno.cz, Telefon: 739 087 588

Pobytový doléčovací program funguje od roku 2003 a je určen osobám se závislostí na alkoholu, které jsou motivovány ke změně. Program je realizován formou terapeutické komunity a jeho trvání je až dva roky.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Podpůrné skupiny

Adresa: Dvořákova 13, 60200 Brno
Email: kymlickova@lotos-brno.cz, Telefon: 775 107 455, Web: www.lotos-brno.cz

Terapeutická skupina je důležitou součástí léčby závislosti, pomáhá udržet si dlouhodobě motivaci k abstinenci a nabízí možnost dalšího sebepoznání a seberozvoje.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
POINT 14

Adresa: Husova 1777/14, 30100 Plzeň
Email: office@point14.cz, Telefon: 377235526

Organizace poskytující adiktologické služby Plzeňský kraj
POINT 14

Adresa: Husova 1777/14, 30100 Plzeň
Email: office@point14.cz, Telefon: 377235526

Organizace poskytující adiktologické služby Plzeňský kraj
Poradenské centrum Pasáž

Adresa: Vídeňská 3, 63900 Brno
Email: pasaz@podaneruce.cz, Telefon: 733 770 885, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Poradna Modrého kříže v Českém Těšíně

Adresa: Viaduktová 8, 73701 Český Těšín
Email: tesin@modrykriz.org, Telefon: 595534521

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Poradna Modrého kříže v ČR Valašské Meziříčí

Adresa: Záhumení 783, 75701 Valašské Meziříčí
Email: valmez@modrykriz.org, Telefon: 733734352

Organizace poskytující adiktologické služby Zlínský kraj
Poradna Modrého kříže v ČR Vsetín

Adresa: Dolní náměstí 339, 75501 Vsetín
Email: vsetin@modrykriz.org, Telefon: 733734352

Organizace poskytující adiktologické služby Zlínský kraj
PPP Brno - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

Adresa: Sládkova 45, 61300 Brno
Email: sladkova@pppbrno.cz, Telefon: 548526802

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Práce s klienty v konfliktu se zákonem, Olomouc

Adresa: Dolní náměstí 51, 77900 Olomouc
Email: vezeni.ol@podaneruce.cz, Telefon: 777 916 279, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Pracovní a sociální agentura SANANIM

Adresa: Štítného 710/30, 13000 Praha 3
Email: agentura@sananim.cz, Telefon: 774701070

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Prev-Centrum - ambulantní léčba

Adresa: Meziškolská 1120/2, 16900 Praha 6
Email: poradna@prevcentrum.cz, Telefon: 233355459, Web: www.prevcentrum.cz

Program Ambulantní léčba Prev-Centrum poskytuje ambulantní zdravotní, sociální a poradenské služby osobám ohroženým důsledky užívání návykových látek nebo jinými formami rizikového chování, jejich rodinám a nejbližšímu sociálnímu okolí. Program je zaměřen na cílovou skupinu mladistvých uživatelů a dospělých problémových uživatelů nebo závislých osob se stabilním sociálním zázemím s indikací ambulantní léčby.

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Program následné péče

Adresa: Doudlevecká 71, 30100 Plzeň
Email: ambulance@cppt.cz, Telefon: 377321051

Organizace poskytující adiktologické služby Plzeňský kraj
Program následné péče O.s. Krok

Adresa: Sídliště Za Stadionem 1358, 69701 Kyjov
Email: levkova@oskrok.cz, Telefon: 739257755

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Program specifické primární prevence

Adresa: Boženy Němcové 101/16, 75002 Přerov
Email: office@kappa-help.cz, Telefon: 773821001, Web: www.kappa-help.cz

Hlavním posláním občanského sdružení KAPPA-HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Programy primární prevence pro regiony Jihočeského kraje

Adresa: Heydukova 349, 38601 Strakonice
Email: hruska@dosveta.org, Telefon: 725373864, Web: www.dosveta.org

Spolek DO SVĚTA se dlouhodobě věnuje oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, neformálního vzdělávání a metodě zážitkové pedagogiky. Nabízí programy prevence pro ZŠ a SŠ, mezinárodní kurzy (Youth in action) a vzdělávací programy (akreditovaný kurz o metodě zážitkové pedagogiky 4x4).

Asociace, sdružení Jihočeský kraj
Protialkoholní a protitoxikomanická poradna

Adresa: Myslbekova 4, 36001 Karlovy Vary
Email: mfrybertova@seznam.cz, Telefon: 353230879

Organizace poskytující adiktologické služby Karlovarský kraj
Přechodové byty Pasáž

Adresa: Vídeňská 3, 63900 Brno
Email: pasaz@podaneruce.cz, Telefon: 777 916 258, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Psychiatrická ambulance

Adresa: Svatohavelská 105, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Email: zita.huckova@seznam.cz, Telefon: 603513069

Organizace poskytující adiktologické služby Královéhradecký kraj
psychiatrická ambulance

Adresa: Rokycanova 1756, 35601 Sokolov
Email: martinatomesova@centrum.cz, Telefon: 352308327

Organizace poskytující adiktologické služby Karlovarský kraj
Psychiatrická ambulance

Adresa: Svitavská 25/480, 57101 Moravská Třebová
Email: psyamb@seznam.cz, Telefon: 461352300

Organizace poskytující adiktologické služby Pardubický kraj
Psychiatrická AT ordinace

Adresa: Hapalova 22, 62100 Brno - Řečkovice
Email: psychiatricka.ambulance@podaneruce.cz, Telefon: 541 226 070, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Psychiatrická léčebna Bohnice

Adresa: Ústavní 91, 18102 Praha 8
Email: sekretariat@plbohnice.cz, Telefon: 284016111

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Adresa: Červený Dvůr 1, 38208 Chvalšiny
Email: cervenydvur@iol.cz, Telefon: 380739131

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

Adresa: Rozkošská 2322, 58001 Havlíčkův Brod
Email: jmasek@plhb.cz, Telefon: 569478150

Organizace poskytující adiktologické služby Vysočina kraj
Psychiatrická léčebna Jihlava

Adresa: Brněnská 54, 58624 Jihlava
Email: plj@plj.cz, Telefon: 567552111

Organizace poskytující adiktologické služby Vysočina kraj
Psychiatrický stacionář pro léčbu závislostí Ostrava

Adresa: Lechowiczova, 72000 Moravská Ostrava
Email: chvila.pa@seznam.cz, Telefon: 602585678

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Psychiatrie a OAT

Adresa: J.Wolkera 603, poliklinika, 25088 Brandýs nad Labem
Email: psychiatrie@alaid.cz, Telefon: 326904654

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Psychologická poradna Ametyst

Adresa: Smetanova 5, 73701 Český Těšín
Email: psycholog@pp-ametyst.cz, Telefon: 603773397

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Psychologické poradenství

Adresa: Dvořákova 13, 60200 Brno
Email: kymlickova@lotos-brno.cz, Telefon: 775 107 455

Poradenství je určeno: - osobám ohroženým závislostí na alkoholu / osobám závislým na alkoholu -příbuzným, blízkým a partnerům lidí ohrožených závislostí na alkoholu /závislých na alkoholu Konkrétně nabízíme: - informace o závislosti na alkoholu, specifika závislosti, rizika - informace o možnostech a způsobech léčby, doléčování, popř. kontakty na další odborníky a organizace psychologickou podporu v obtížné životní situaci

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Psychoterapeutické sanatorium Elysium

Adresa: Hapalova 22, 62100 Brno - Řečkovice
Email: elysium@podaneruce.cz, Telefon: 541 227 704, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb (RIAPS) Trutnov - Kontaktní centrum

Adresa: Procházkova 818, 54101 Trutnov
Email: kcentrum@riaps.cz, Telefon: 499828144

Organizace poskytující adiktologické služby Královéhradecký kraj
Renarkon, o.p.s Kontaktní centrum

Adresa: Halasova 16, 70300 Ostrava
Email: vedkcova@renarkon.cz, Telefon: 595627005

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Romský terénní program SANANIM

Adresa: Na Zderaze 11, 12000 Praha 2
Email: street@sananim.cz, Telefon: 224920577

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov , začleněné zařízení RIAPS

Adresa: Procházkova 818 ( Presslova 449), 54101. Trutnov ( Dvůr Králové nad Lab
Email: riaps@seznam.cz, ambulance.trutnov@riaps.cz, psyc, Telefon: 731441264

Organizace poskytující adiktologické služby Královéhradecký kraj
Sociální služby města Havířova-Centrum drogové pomoci

Adresa: Hřbitovní 166/12, 73601 Havířov-Šumbark
Email: cdp@ssmh.cz, Telefon: 596884854

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Sociální služby města Orlová - úsek Kontaktní centrum pro uživatele drog

Adresa: Energetiků 940, 73514 Orlová
Email: k.centrum@ssmo.cz, Telefon: 596511074

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Soukromá poradenská praxe Igor Pavelčák

Adresa: Gagarinova 877, 46007 Liberec
Email: ipcak@volny.cz, Telefon: 728022618

Organizace poskytující adiktologické služby Liberecký kraj
Specializační studium KAPPA 250

Adresa: Boženy Němcové 101/16, 75002 Přerov
Email: office@kappa-help.cz, Telefon: 773821001, Web: www.kappa-help.cz

Hlavním posláním občanského sdružení KAPPA-HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Spektrum - Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky

Adresa: Žižkova 16, 59101 Žďár nad Sázavou
Email: spektrum@kolping.cz, Telefon: 608816721

Organizace poskytující adiktologické služby Vysočina kraj
STAGE 5 - kontakní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze

Adresa: Mahenova 4, 15000 Praha 5
Email: stage5@progressive-os.cz, Telefon: 284 811 328, Web: www.progressive-os.cz

Cílem kontaktního a poradenského centra závislostí STAGE 5 je minimalizovat zdravotní a sociální rizika u uživatelů nealkoholových drog a tím zároveň chránit před nebezpečím i širokou veřejnost. Navázáním vztahu a vytvořením vzájemné důvěry zprostředkováváme uživatelům drog první kontakt se sítí sociálně-zdravotních zařízení. Cílem je motivovat klienty ke změně rizikového chování a dalšímu postupu v léčbě směrem k abstinenci.

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Statutární město Kladno, odborné sociální poradenství, Oddělení krizového řízení a drogové prevence (dříve: Centrum drogové prevence) :

Adresa: Nám. Starosty Pavla 44, 27252 Kladno
Email: vera.urbarova@mestokladno.cz, Telefon: 312682177

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Streetwork Zlín

Adresa: Gahurova 1563, 76001 Zlín
Email: streetwork@os-onyx.cz, Telefon: 773579454

Organizace poskytující adiktologické služby Zlínský kraj
Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In,o.p.s., Centrum pro rodinu

Adresa: Litevská 8, 10100 Praha 10
Email: cpr@dropin.cz, Telefon: 272111704

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, Klinika adiktologie

Adresa: Apolinářská 4a, 12800 Praha 2
Email: Jarmila.Tolimatova@vfn.cz, Telefon: 224968254

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Substituční centrum Plzeň

Adresa: Kaznějovská 51, 32300 Plzeň
Email: marketa@ulice-plzen.com, Telefon: 725178656

Organizace poskytující adiktologické služby Plzeňský kraj
Substituční centrum Prevent

Adresa: Matice školské 17,, 37001 České Budějovice
Email: kotyzova@os-prevent.cz, Telefon: 387730459

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
Substituční metadonový program

Adresa: Vídeňská 3, 60200 Brno
Email: substituce@podaneruce.cz, Telefon: 776289116

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
ŠANCE - resocializační institut

Adresa: Ctiborova 3091, 27200 Kladno
Email: resoc@volny.cz, Telefon: 603273142

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
TCR Rokycanova

Adresa: Rokycanova 48, 61500 Brno
Email: rokycanova@akluby.cz, Telefon: 548211860

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Teen Challenge International - středisko pro muže

Adresa: Poštovice 1, 27371 Zlonice
Email: tcpostovice@gmail.com, Telefon: 312591397

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Teen Challenge International ČR - Kontaktní centrum Brno

Adresa: Cejl 49, 60200 Brno
Email: tcbrno@gmail.com, Telefon: 605446159

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Teen Challenge International ČR - Kontaktní centrum České Budějovice

Adresa: Otakarova 45, 37004 České Budějovice
Email: vladkamarek@seznam.cz, Telefon: 777001188

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
Teen Challenge International ČR- středisko pro ženy

Adresa: Poštovice 1, 27371 Zlonice
Email: tcstrediskozeny@gmail.com, Telefon: 739524833

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Teen Challenge-kontaktní centrum Praha

Adresa: , Praha
Email: kavarnatcpraha@gmail.com, Telefon: 777113300

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Terapeutická komunita ADVAITA

Adresa: Nová Ves 55, 46331 Nová Ves
Email: komunita@advaitaliberec.cz, Telefon: 485146988, Web: http://advaitaliberec.cz

Organizace poskytující adiktologické služby Liberecký kraj
Terapeutická komunita Karlov SANANIM

Adresa: Karlov 3, 39804 Smetanova Lhota
Email: karlov@sananim.cz, Telefon: 382229655

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
Terapeutická komunita Podcestný Mlýn

Adresa: Kostelní Vydří 64, 38001 Dačice
Email: komunita@podaneruce.cz, Telefon: 777 916 273, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
Terapeutická komunita Renarkon

Adresa: Čeladná-Podolánky 383, 73912 Čeladná
Email: tk@renarkon.cz, Telefon: 558684334

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Terapeutická komunita Salebra

Adresa: Travní dvůr 311, 67168 Hrabětice
Email: komunita@salebra-znojmo.cz, Telefon: 774725464

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Terapeutická komunita Vršíček

Adresa: Litohlavy 50, 33701 Litohlavy
Email: office@skp-plzen.cz, Telefon: 377224320

Organizace poskytující adiktologické služby Plzeňský kraj
Terapeutická komunita WHITE LIGHT I.

Adresa: Mukařov 53, 41145 Úštěk
Email: tk@wl1.cz, Telefon: 416797069, Web: www.wl1.cz

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Terapeutické centrum Bratislavská

Adresa: Bratislavská 69, 60200 Brno
Email: tcbratislavska@podaneruce.cz, Telefon: 608 248 995, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Terénní program

Adresa: Pavdova 837/II, 37701 Jindřichův Hradec
Email: tpmeta@centrum.cz, Telefon: 775567706

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
Terénní program

Adresa: Velká Hradební 13/47, 41002 Ústí nad Labem
Email: drugout@volny.cz, Telefon: 723936131

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Terénní program

Adresa: Velká Hradební 13/47, 40001 Ústí nad Labem
Email: drugout@volny.cz, Telefon: 475210626, Web: www.drugout.cz

Posláním občanského sdružení DRUG-OUT Klub je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, umožnit jim být součástí většinové společnosti a snížit rizika spojená s užíváním látek. Cílem programů je Harm Reduction a ochrana veřejného zdraví. Cílem ambulantních služeb je podpora klienta v abstinenci, jeho resocializace a upevnění motivace ke změně životního stylu.

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Terénní program Arkáda

Adresa: Husovo náměstí 2/24, 39701 Písek
Email: arkada@iol.cz, Telefon: 775588534

Organizace poskytující adiktologické služby Jihočeský kraj
Terénní program Babylon

Adresa: Fučíkova 128, 79001 Jeseník
Email: teren.teren@darmodej.cz, Telefon: 774439041

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Terénní program Brno

Adresa: Vídeňská 3, 63900 Brno
Email: street@podaneruce.cz, Telefon: 543 210 802, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Terénní program Frýdecko-Místecko

Adresa: Pionýrů 1757, 73801 Frýdek-Místek
Email: kcfm@renarkon.cz, Telefon: 558628444

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Terénní program Kadaňsko

Adresa: Klášterecká 1720, 43201 Kadaň
Email: os.svetlo@seznam.cz, Telefon: 474 335347, 725 543 165

Organizace poskytující adiktologické služby Ústecký kraj
Terénní program Magdaléna Berounsko

Adresa: Bezručova 928, 26601 Beroun
Email: teren.be@magdalena-ops.cz, Telefon: 734622260

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Terénní program na Novojičínsku

Adresa: Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice
Email: tpn@renarkon.cz, Telefon: 723946507

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Terénní program Olomouc

Adresa: Michalská 2, 77900 Olomouc
Email: street.ol@podaneruce.cz, Telefon: 777 363 044, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Terénní program Ostrava

Adresa: Halasova 661/16, 70300 Ostrava - Vítkovice
Email: vedtpo@renarkon.cz, Telefon: 724148886

Organizace poskytující adiktologické služby Moravskoslezský kraj
Terénní program Ulice

Adresa: Úslavská 31, 32600 Plzeň
Email: jirka@ulice-plzen.com, Telefon: 725705073

Organizace poskytující adiktologické služby Plzeňský kraj
Terénní programy

Adresa: Pastýřská 645/7, 46001 Liberec
Email: vedouci.tp@mostknadeji.cz, Telefon: 728 511 619, Web: http://mostknadeji.eu/liberecky-kraj/terenni-programy-atk-liberec/

Organizace poskytující adiktologické služby Liberecký kraj
Terénní programy Agarta

Adresa: Ohrada 1879, 75501 Vsetín
Email: terenniprogramy@seznam.cz, Telefon: 571436900

Organizace poskytující adiktologické služby Zlínský kraj
Terénní programy KAPPA-HELP

Adresa: Kojetínská 11, 75002 Přerov
Email: office@kappa-help.cz, Telefon: 773821001, Web: www.kappa-help.cz

Hlavním posláním občanského sdružení KAPPA-HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Terénní programy Olomouc pro děti a mládež

Adresa: Michalská 2, 77900 Olomouc
Email: teren.ol@podaneruce.cz, Telefon: 777 977 182, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Terénní programy pro Šumpersko

Adresa: Michalská 2, 77900 Olomouc
Email: street.ol@podaneruce.cz, Telefon: 777 363 044, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Terénní programy Prostějov

Adresa: Západní 27, 79601 Prostějov
Email: pv@podaneruce.cz, Telefon: 778 406 919, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Olomoucký kraj
Terénní programy Sananim

Adresa: Na Zderaze 11, 12000 Praha 2
Email: street@sananim.cz, Telefon: 224920577

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Terénní programy, o.s. Prostor

Adresa: Kutnohorská 17, 28002 Kolín
Email: tp@os-prostor.cz, Telefon: 777650030

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj
Therapia Viva, s.r.o.

Adresa: Erbenova 7, 15000 Praha 5
Email: mi.novotna@email.cz, Telefon: 739071222

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Toxirehabilitační primariát psychiatrické léčebny v Kroměříži

Adresa: Havlíčkova 1265, 76740 Kroměříž
Email: zavislosti@plkm.cz, Telefon: 573314111

Organizace poskytující adiktologické služby Zlínský kraj
TP NO BIOHAZARD

Adresa: Janáčkovo Nábřezí 43, 15000 Praha 5
Email: nobiohazard@progressive-os.cz, Telefon: 284811326

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
TPSA Drop in o.p.s

Adresa: Jeseniova 89, 13000 Praha 3
Email: street@dropin.cz, Telefon: 731315214

Organizace poskytující adiktologické služby Hlavní město Praha
Víceúčelová drogová služba na Blanensku

Adresa: Fügnerova 1, 67801 Blansko
Email: terenbk@podaneruce.cz, Telefon: 516 411 692, Web: www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
Vojenská nemocnice

Adresa: Zábrdovická 3, 63600 Brno
Email: , Telefon: 973401111

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
VÚM Husův domov

Adresa: Vrchlického 700, 54401 Dvůr Králové nad Labem
Email: j.polacek@tiscli.cz, Telefon: 604957499

Organizace poskytující adiktologické služby Královéhradecký kraj
VV a Úp VZD Brno - zdravotnické středisko

Adresa: Brno, Jihlavská 12, 62599 Brno
Email: vsmekal@vez.brn.justice.cz, Telefon: 543515405

Organizace poskytující adiktologické služby Jihomoravský kraj
ZSI Kladno - terapeutické komunity

Adresa: Generála Eliáše 483, 27203 Kladno
Email: , Telefon: 312241039

Organizace poskytující adiktologické služby Středočeský kraj