Klinika Adiktologie

Národní Informační Systém v Adiktologii Grantové výzvy

Deadline Název výzvy Zadavatel Délka projektu Typ
Deadline 10/06 2015 Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017 MŠMT 2 roky
Deadline 10/06 2015 Výzva k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017 MŠMT 2 roky
Deadline 29/05 2015 Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017 MŠMT 2 léta
Deadline 31/03 2015 Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016. GA ČR 2 léta až 3 roky
Deadline 31/03 2015 Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu - Mezinárodní projekty – 2016 GA ČR 2 léta až 3 roky
Deadline 31/03 2015 Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016. GA ČR 2 léta až 3 roky
Deadline 17/03 2015 Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ MŠMT 2 léta
Deadline 13/03 2015 Veřejná soutěž ve výzkumu vývoji a inovacích VES 15 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Kontakt II. MŠMT 2 léta
Deadline 10/03 2015 Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II MŠMT 2 léta
Deadline 10/03 2015 Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUREKA CZ (LF) MŠMT 3 léta