Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Grantové výzvy
Deadline 30/03 2016
  Zadavatel
GA ČR
  Délka trvání projektu
2 až 3 roky
  Web
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2017/
telefon:
227 088 841
email:
info(at)gacr.cz
další informace:
Po - Čt: 9 - 11:30 12:30 - 16:00;
Pá: 9 - 11:30 12:30 - 15:00
na telefonu - viz shora

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu na r. 2017

Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám (dále jen „návrh projektu“) v následujících oborech:

  • technické vědy,
  • vědy o neživé přírodě,
  • lékařské a biologické vědy,
  • společenské a humanitní vědy,
  • zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději posledního dne soutěžní lhůty.

Hodnoticí lhůta začíná dnem 31. března 2016 a končí dnem 25. listopadu 2016.