Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Grantové výzvy
Deadline 18/02 2016
  Zadavatel
GA ČR
  Délka trvání projektu
3 roky
  Web
https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/
email:
la.fwf(at)gacr.cz

LA Grant

Základní principy projektu:

  • Maximálně tříleté projekty; základní výzkum.
  • Projekty s opodstatněnou spoluprací týmů z České Republiky a Rakouska.
  • Zahrnuty jsou všechny vědecké obory a disciplíny základního výzkumu.
  • Vědecké týmy jsou financovány svými národními agenturami.
  • Rozpočty reflektují principy bilaterální spolupráce.
  • Návrhy grantových projektů jsou podávány pouze k jedné z agentur (Lead Agency).
  • Hodnoticí systém založený na peer review.
  • Doporučení k financování FWF slouží jako podklad pro rozhodnutí GA ČR.
  • Při řešení grantových projektů se uplatňují národní zákony a platné předpisy (v případě ČR zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; zákon o účetnictví atd.).