Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Grantové výzvy
Deadline 30/06 2016
  Zadavatel
MŠMT
  Délka trvání projektu
34 - 42 měsíců
  Typ finančního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání
  Web
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-004-smart-akcelerator-v-prioritni-ose-2-op-vvv

Smart Akcelerátor

Cíl výzvy

Cílem této výzvy je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj inovačního prostředí s využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, případně její relevantní krajské přílohy (dále jen RIS3 strategie) a umožnit kvalitní řízení procesu entrepreneurial discovery. Tento proces „podnikatelského objevování“ nových příležitostí v kraji zahrnuje soukromý sektor a akademickou komunitu, koordinační a strategickou roli veřejného sektoru, staví na vnitřních silných stránkách každého regionu, na jeho podnikavosti a konkurenčních výhodách. Využitím tohoto procesu mohou strategie inteligentní specializace uvolnit ekonomickou transformaci pomocí modernizace, diverzifikace nebo radikální inovace ve všech regionech.

Pro všechna níže uvedená témata (podporované aktivity) jsou povinné následující aktivity:

  1. řízení projektu,
  2. základní tým,
  3. vzdělávání kraje,
  4. mapování.

Cílová skupina: Pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI, pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol, pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru, studenti VŠ, studenti VOŠ, žáci SŠ, ZŠ.