Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Grantové výzvy
Deadline 08/01 2016
  Zadavatel
MŠMT
  Délka trvání projektu
36 - 84 měsíců
  Název finančního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání
  Web
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podpora-excelentnich-vyzkumnych-tymu-v

Podpora excelentních výzkumných týmů

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

Cílem této výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit a materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy,které podpoří efektivní využití infrastruktur pro výzkum a vývoj, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí a schopnost vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu.

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty s potencionálem špičkového výzkumu a vývoje, realizovaného novým výzkumným týmem pod vedením klíčového zahraničního vědeckého pracovníka nebo pracovnice, v infrastrukturách VaV center.

Podpořeny budou projekty, které budou mít dostatečnou kvalitu a potenciál, aby mohly dosáhnout kritické velikosti a úspěšnosti v atraktivních výzkumných směrech, minimálně v kontextu Evropského výzkumného prostoru.

Podpora bude směrovat zejména na investice do pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj a do souvisejících lidských zdrojů.

Podporován bude strategický rozvoj mezinárodní spolupráce formou budování jednoznačných vazeb se zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k podávání společných návrhů projektů v prestižních mezinárodních grantových soutěžích.

Podporované aktivity

  1. Rozvoj kapacit výzkumných týmů,
  2. dobudování, modernizace či upgrate infrastruktury,
  3. rozvoj strategického partnerství a
  4. řízení projektu.