Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Grantové výzvy
Deadline 12/10 2015

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7)

Zaměření projektu

Program Spolupráce škol a stipendia je jedním z programů v rámci Norských fondů a fondů EHP. Jeho hlavním cílem je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou.

Způsobilé aktivity

V rámci programu Spolupráce škol a stipendia jsou financovány tři typy aktivit:

  1. Projekty mobility a stáže (Projekty mobilit / Mobilita studentů / Mobilita pracovníků ve vzdělávání).
  2. Projekty institucionální spolupráce.
  3. Kontaktní semináře a případné návštěvy.