Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Grantové výzvy
Deadline 15/09 2015

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-IZRAELSKÝCH PROJEKTŮ V OBLASTI ZÁKLADNÍHO NEBO PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2018

Oprávnění uchazeči

Uchazečem o podporu může být: i) výzkumná organizace nebo ii) výzkumná organizace ve spolupráci s malým nebo středním podnikem jako dalším účastníkem projektu, zabývajícím se výzkumem, která předložila návrh projektu na základě vyhlášené výzvy.

Návrh výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu v ČR a izraelskou částí týmu v Izraeli, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli. Zaměření výzkumného projektu podávaného zvlášť českou částí týmu a izraelskou částí týmu v příslušných zemích musí být po obsahové stránce totožné.

Intenzita podpory: Základní výzkum až 100% / průmyslový výzkum až 50%.

Zaměření výzkumu:

  • technologie ochrany životního prostředí: prevence znečištění a odstraňování kontaminantů v ovzduší, půdě a vodních zdrojích zdrojích,
  • informační a komunikační technologie (ICT) s důrazem na zpracování, přenos a skladování dat.