Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Grantové výzvy
Deadline 30/06 2015
  Zadavatel
Ministerstvo zdravotnictví
  Délka trvání projektu
3 léta
  Název finančního programu
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 až 2022
  Web
http://www.azvcr.cz/podpora-vyzkumu/verejne-souteze

2. veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

Cíl programu

Základním a hlavním cílem Programu je zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně zdravotnického výzkumu a využití jeho výsledků pro zlepšení zdraví české populace a pro zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v České republice.

Rozdělení programu

Program má tři hlavní oblasti: Vznik a rozvoj chorob; Nové diagnostické a terapeutické metody a Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob, které se dále dělí na 21 podoblastí a 43 dílčích cílů. Specifické cíle charakterizují jednotlivé podoblasti. Projekty navržené do tohoto Programu musí být zařazeny do jedné či více z následujících podoblastí a zajišťovat plnění jednoho či více dílčích cílů Programu.

Nejvyšší povolená intenzita podpory pro výzkumné organizace na jeden projekt může být až 100 % celkových uznaných nákladů v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.