Klinika Adiktologie

Národní Informační Systém v Adiktologii Grantová kancelář

  Co je grantová kancelář

Oborová grantová kancelář (OGK) poskytuje odborníkům z adiktologie informační služby s cílem podpořit spolupráci a úspěšnost při získávání grantových prostředků. Poskytuje informace o grantových výzvách a podporu při vyhledávání partnerů a přípravě projektů. OGK je propojena s Národním Informačním Systémem v Adiktologii (NISA), kde jsou registrovány organizace poskytující adiktologické služby.

  Kontakt:
Klinika adiktologie 1. LF UK
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 4
128 00 Praha 2
Česká republika
email:
grantystaze@adiktologie.cz
telefon:
224 965 035
fax:
224 965 035