Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Co nabízí OGK
  Co je grantová kancelář

Oborová grantová kancelář (OGK) poskytuje odborníkům z adiktologie informační služby s cílem podpořit spolupráci a úspěšnost při získávání grantových prostředků. Poskytuje informace o grantových výzvách a podporu při vyhledávání partnerů a přípravě projektů. OGK je propojena s Národním Informačním Systémem v Adiktologii (NISA), kde jsou registrovány organizace poskytující adiktologické služby.

  Kontakt:
Klinika adiktologie 1. LF UK
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 4
128 00 Praha 2
Česká republika
email:
grantystaze@adiktologie.cz
telefon:
224 965 035
fax:
224 965 035

Co nabízí OGK

Oborová grantová kancelář (OGK) je určena:

  • organizacím poskytujícím adiktologickém služby;
  • dalším pracovníkům z jiné sféry (např. z vysokých škol, výzkumných institucí, ze státní správy, ze soukromého sektoru), kteří chtějí být informováni o grantových výzvách v oblasti adiktologie nebo hledají ke spolupráci vhodné organizace ze sítě adiktologických služeb  (NISA).

OGK nabízí registrovaným zástupcům organizací pravidelné informování o zveřejněných grantových výzvách. Dále nabízí vyhledávání vhodné partnerské organizace pro spolupráci na projektech v oblasti adiktologie, a to skrze unikátní databázi. Klinika adiktologie od svého počátku realizovala řadu výzkumných a rozvojových projektů a nabízí své zkušenosti s přípravnými a administrativními činnostmi na projektech, včetně samotné účasti v rozvoji či výzkumu.

Kromě samotného filtrování při vyhledávání potenciálních partnerů pro spolupráci v oblasti adiktologie umožňuje registrovaným zástupcům organizací založit si vlastní projekt a přizvat k němu vybrané organizace. Dále je možné do systému vložit dokument na aktuální adiktologické téma a sdílet jej s ostatními organizacemi, které se k tomuto dokumentu mohou vyjadřovat prostřednictvím chatového okna.

Organizace poskytující adiktologické služby (s certifikací i bez) jsou takto registrovány v jednotné databázi a aktualizují informace o své činnosti v rámci sítě adiktologických služeb v jednotlivých regionech České republiky. Seznam těchto organizací se základními informacemi je volně dostupný v Síti adiktologických služeb.