Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Co je NISA
  Co je grantová kancelář

Oborová grantová kancelář (OGK) poskytuje odborníkům z adiktologie informační služby s cílem podpořit spolupráci a úspěšnost při získávání grantových prostředků. Poskytuje informace o grantových výzvách a podporu při vyhledávání partnerů a přípravě projektů. OGK je propojena s Národním Informačním Systémem v Adiktologii (NISA), kde jsou registrovány organizace poskytující adiktologické služby.

  Kontakt:
Klinika adiktologie 1. LF UK
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 4
128 00 Praha 2
Česká republika
email:
grantystaze@adiktologie.cz
telefon:
224 965 035
fax:
224 965 035

Co je NISA

Národní Informační Systém v Adiktologii (NISA, původně CEKS) je unikátní systém obsahující databázi organizací a jejich programů v síti adiktologických služeb. Tato databáze vychází ze zkrácené verze "Sčítání adiktologických služeb", které se uskutečnilo v roce 2012, a které se tímto aktualizuje a doplňuje.

Organizace zaregistrované v NISA zde o sobě uvádí informace týkající se typů služeb poskytovaných v oblasti drogových, alkoholových i nelátkových závislostí, působnosti svých služeb v regionech ČR, zveřejňují kontakty na sebe a mnoho dalších užitečných údajů podporujících spolupráci v síti, prezentaci nabídky služeb či stáží nebo např. zájem o výzkum.

NISA shromážďuje na jednom místě základní i velmi specifické informace o službách poskytovaných v síti adiktologických služeb. Veřejná část obsahuje názvy již registrovaných organizací včetně jejich působnosti v krajích ČR, typů služeb a cílových skupin.

Kromě organizací poskytujících adiktologické služby je databáze zpřístupněna registrovaným odborníkům z řad akademických institucí, státních organizací a především studentům zabývající se problematikou adiktologie. NISA umožňuje vyhledávat partnerské organizace pro prezentaci a rozvoj vlastních aktivit nebo realizaci společných projektů. Pro studenty umožňuje NISA vyhledávat vhodnou organizaci, v níž mohou absolvovat odborné stáže.

Registrované organizace jsou prostřednictvím OGK automaticky obesílány o aktuálně vyhlášených grantových výzvách včetně podmínek pro podání přihlášek k účasti v projektech. Organizace pak můžou buď individuálně samy podávat přihlášky na projekty, oslovovat potenciální partnery nebo prostřednictvím OGK využít podporu při přípravě a realizací projektů.

NISA umožňuje organizacím vzájemnou interaktivní komunikaci včetně možnosti umístit a sdílet v systému dokument, ke kterému můžou další registrované organizace přidávat připomínky.

V rámci databáze NISA lze vhodnou partnerskou organizaci vyfiltrovat podle regionální působnosti, typu poskytovaných služeb, podle cílové skupiny klientů, lůžkových či ambulantních kapacit, složení personálu, dosažené certifikace, nabídky stáží, deklarovaného zájmu o výzkum apod.