Klinika Adiktologie

Národní Informační Systém v Adiktologii

Granty

Granty

Oborová grantová kancelář (OGK) poskytuje odborníkům z adiktologie informační služby s cílem podpořit spolupráci a úspěšnost při získávání grantových prostředků. Poskytuje informace o grantových výzvách a podporu při vyhledávání partnerů a přípravě projektů. OGK je propojena s Národním Informačním Systémem v Adiktologii (NISA).

Více »
Stáže

Stáže

Databáze Národního Informačního Systému v Adiktologii (NISA) umožňuje studentům a odborným adiktologickým pracovníkům vyhledávat vhodnou organizaci poskytující stáže či praxe v adiktologických službách a organizacím tuto nabídku prezentovat. Pro podrobné vyhledávání je nutné se registrovat zde.

Více »
Síť adiktologických služeb

Síť adiktologických služeb

Národní Informační Systém v Adiktologii (NISA) umožňuje organizacím i pracovníkům zapojení do sítě organizací poskytujících adiktologické služby a dalších institucí v oboru. Ve zveřejněném seznamu jsou uvedeny registrované organizace, které lze volně vyhledávat. Po Vaší registraci máte přístup k rozšířenému vyhledávání pomocí filtrů.

Více »